Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

Đề bài

1. Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

2. Đặt tên cho câu chuyện ỏ bài tập 1:

3. Ghi lại tên các bài tập đọc trong tuần 5:

TRẢ LỜI:

1. Dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi:

Hình 1: Bạn trai đang vẽ lên bức tường của nhà trường.

Hình 2: Bạn trai nói với bạn gái : "- Mình vẽ có đẹp không?"

Hình 3: Bạn gái ngắm bức tranh rồi nói: "- Bạn vẽ lên tường làm xấu trường, lớp!"

Hình 4: Hai bạn rủ nhau đi lấy xô, chổi quét vôi lại bức tường cho sạch.

2. Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1:

Không nên vẽ lên tường.

3. Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6:

- Mẩu giấy vụn

- Ngôi trường mới nhất

- Mua kính

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me