Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai :.....................................

Vần ay :....................................

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 

 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

 

 

TRẢ LỜI:

1. Viết các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc ay:

M : cái tai, chân tay

Vần ai : tai, mai, bài, sai, chai, trai, trái, mái, mải, hai, nai,....

Vần ay : tay, may, bay, máy, bày, cay, cày, say,....

2. Viết các từ ngữ chứa các tiếng

a)

 Bắt đầu bằng s

 Bắt đầu bằng x

 sẻ, sáo, sò, sung, si, sim, sao, sông, sóng,...

xôi, xào, xem, xinh, xanh, xấu, xa, xã, xoan, xuân,... 

b) 

thanh hỏi

thanh ngã

chảy, mở, nghỉ, đỏ, cỏ, nỏ, chổi, mỏ, hải, thủy,...

 nghĩ, mỡ, võng, muỗi, võ, mõ, gãy,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me