Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Giải bài tập Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Circle the odd-one-out. Write.

1. triangle /circle / rice / square. ___rice__

2. giraffe / square / lion / tiger. _____

3. milk / water / juice / parrot. ____

4. snake / yogurt / monkey / elephant. ____

5. hair / meat / eyes / nose . _____

Hướng dẫn:

2. giraffe / square / lion / tiger. __ square ___

3. milk / water / juice / parrot. _ parrot ___

4. snake / yogurt / monkey / elephant. __ yogurt __

5. hair / meat / eyes / nose . ___ meat __

Dịch:

1. hình tam giác / hình tròn / cơm / hình vuông

2. hươu cao cổ / hình vuông / sư tử / hổ

3. sữa / nước / nước hoa quả ép / vẹt

4. rắn / sữa chua / khỉ / voi

5. tóc / thịt / mắt / mũi

2. Write

It has / It doesn't have

Hướng dẫn:

1. It has / It doesn't have

2. It has / It has.

3. It doesn't have / It has

4. It doesn't have / It has

3. Look at the pictures. Read and circle.

 

Hướng dẫn:

1. like / like / don't like

2. like / don't like / don't like

4. Look at the pictures and write.

 

Hướng dẫn:

1. bed

2. hand

3. pen

4. cat

5. fan

6. red

5. Read and color.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me