Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.9 trên 9 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Điền vào chỗ trống :

Điền vào chỗ trống :

a) r hoặc d

Lời ve kim ....a diết         Khâu những đường rạo ….ực

Xe sợi chỉ âm thanh        Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hoặc ưc

Mới vừa nắng quái         Cây cối trong vườn

Sân hãy r….. vàng          Rủ nhau th..’... dậy

Bỗng chiều sẫm lại         Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng.      Trong mùi hoa ấy.

Giải

Điền vào chỗ trống :

a) r hoặc d

Lời ve kim da diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo rực

Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hoặc ức

Mới vừa nắng quái                Cây cối trong vườn

Sân hãy rực vàng                 Rủ nhau thức dậy

Bỗng chiều sẫm lại                Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng.             Trong mùi hoa ấy.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me