Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1 Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):

1. Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiếng kêu

          Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt,.......

 

M : tu hú,............

M : bói cá,...........

2. Dựa vào các bài tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng, Thông báo của thư viện vườn chim (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 23, 26), trả lời những câu hỏi sau :

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

……………………………………………

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

……………………………………………

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

……………………………………………

3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu ?

a)Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

…………………………………………

b) Sách của em để trên giỏ sách.

………………………………………….

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh).

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiêng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

M : chim cánh cụt, cú mèo, vàng anh

M : tu hú, cuốc, quạ

M : bói cá, chim sâu, gõ kiến

2. Dựa vào các bài tập đọc Chim sơn ca và bông cúc trắng. Thông báo của thư viện vườn chim (sách Tiếng Việt 2, tập hai, trang 23, trang 26, trả lời những câu hỏi sau:

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu ?

Bông cúc trắng mọc ở bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?

Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

b) Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?

Em làm thẻ mượn sách ở thư viện.

3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau :

Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

M : Sao Chăm chỉ họp ở đâu ?

a) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

Em ngồi ở đâu ?

b) Sách của em để trên giá sách.

Sách của em để ở đâu ?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me