Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Điền vào chỗ trống :

1. Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch

đánh ...ống, ...ống gậy, ...èo bẻo, leo ...èo, quyển ...uyện, câu ...uyện.

b) uốt hoặc uốc

uống th..., trắng m..., b... miệng, chải ch..., ch... lỗi.

(2) Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi viết vào chỗ trống :

Tiếng

Câu

a) Bắt đầu bằng :

- tr : …………

- ch :………

 

-…………

 

 

b) Có vần :

- uốc :…………

- uốt :………

 

- …………

 

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống :

a) tr hoặc ch

đánh trống, chống gậy, chèo bẻo, leo trèo, quyển truyện, câu chuyện.

b) uốt hoặc uốc

uống thuốc, trắng muốt, buộc miệng, chải chuốt, chuộc lỗi.

(2) Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi viết vào chỗ trống :

Tiếng

Câu

a) Bắt đầu bằng :

- tr : tre

- ch : che

- lũy tre làng là hình ảnh quê em.

- bạn Hiền không bao tre cho những hành vi không tốt của bạn trong lớp.

b) có vần :

- uốc :

- uốt :

- Trinh uống thuốc thật dễ dàng.

- thầy giáo thức suốt đêm để soạn giáo án.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me