Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 1: What's this?

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

What's this? => It's a pen.

3. Look and say

Hướng dẫn:

+ What's this? => It's a pen.

+ What's this? => It's a eraser.

+ What's this? => It's a book.

4. Write

Hướng dẫn:

2. It's

3. It's

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me