Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit starter: Hello!

Giải bài tập Lesson Three Unit starter - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

one: 1

two: 2

three: 3

four : 4

five: 5

six: 6

seven: 7

eight: 8

nine: 9

ten: 10

2. Listen and check (v)

Click here to listen

3. Look at the picture again. Point, ask, and answer.

How old are you? => I'm seven.

Hướng dẫn:

one: How old are you? => I'm one.

two: How old are you? => I'm two.

three: How old are you? => I'm three.

four: How old are you? => I'm four.

five: How old are you? => I'm five.

six: How old are you? => I'm six.

seven: How old are you? => I'm seven.

eight: How old are you? => I'm eight.

nine: How old are you? => I'm nine.

ten: How old are you? => I'm ten.

4. Listen and point.

Click here to listen


5. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

Sunday: chủ nhật

Monday: thứ Hai

Tuesday: thứ Ba

Wednesday : thứ Tư

Thursday: thứ Năm

Friday: thứ Sáu

Saturday: thứ Bảy

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me