Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 7: Are these his pants?

Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

shoes: đôi giày

coat: áo khoác

hat: mũ

2. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

Every day,

I put on my shoes,

I put on my shoes,

Every day.

Every day,

I put on my shoes,

I put on my coat,

Every day.

Every day.

I put on my shoes,

I put on my coat,

I put on my hat,

Every day.

Goodbye, Mom!

Dịch:

Hàng ngày!

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi đi giày của tôi,
Hàng ngày,

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Hàng ngày.

Hàng ngày,

Tôi đi giày của tôi,

Tôi mặc áo khoác của tôi,

Tôi đội mũ của tôi,

Hàng ngày,

Tạm biệt, Mẹ!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me