Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền ui hoặc uy:

1. Điền ui hoặc uy:

b........ phấn, h....... hiệu, v...... vẻ, tận t.......

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò .......ả,  ......ả lại, con ......ăn, cái ......ăn

b) iên hoặc iêng

t..... nói; t..... bộ

lười b.....; b..... mất

TRẢ LỜI:

1. Điền ui hoặc uy:

bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy 

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn

b) iên hoặc iêng

tiếng nói, tiến bộ,                                  

lười biếng, biến mất

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me