Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)   (ngờ, nghiêng)   ........... ngả, nghi .............

b)   (ngon, nghe) ........... ngóng, ........... ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống:

a)  (chở, trò)  ........... chuyện, che ..........

     (trắng, chăm) .......... tinh, ........ chỉ

b)  (gổ, gỗ)  cây .........; gây ..........

     (mỡ, mở) màu .........; cửa...........

TRẢ LỜI:

1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (ngờ, nghiêng)             nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe)                nghe ngóng, ngon ngọt

2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a)    (chở, trò)                   trò chuyện, che chở

       (trắng, chăm)             trắng tinh, chăm chỉ

b)    (gổ, gỗ)                      cây gỗ, gây gổ

         (mỡ, mở)                    màu mỡ, cửa mở

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me