Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn:

Đề bài

1. Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn:

2. Điền số thứ tự 1, 2, 3, 4, vào □ theo đúng diễn biến câu chuyện Kiến và Chim Gáy:

□  Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thở xuống dòng suối để cứu.

□  Một hôm, Kiến khát quá, bèn bò xuống suối uống nước.

□  Kiến bám vào cành cây, thoát chết

□  Chẳng may trượt ngõ, Kiến bị dòng nước cuốn đi.

3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo bảng sau :

Số thứ tự

Họ và tên

Nam, nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

TRẢ LỜI:

1. Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn:

2. Điền số thứ tự 1, 2, 3, 4, vào □ theo đúng diễn biến câu chuyện Kiến và Chim Gáy:

3. Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suối để cứu.

1. Một hôm, Kiến khát quá, bèn bỏ xuống suối uống nước.

4. Kiến bám vào cành cây, thoát chết.

2. Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn đi.

3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo bảng sau :

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me