Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Chọn làm 1 trong 2 bài tập :

Chọn làm 1 trong 2 bài tập :

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x :

    Bầu trời ....ám xịt như ….à xuống ....át tận chân trời. Sấm rền vang, chớp loé sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành ….ơ xác, khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa dông sầm ....ập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng ....oảng. Nước mưa ....ủi bọt, cuốn qua mảnh sân ….i măng thành dòng ngầu đục.

2. Điền vào chồ trống in hoặc inh :

   Chú Vinh là thương b……. Nhờ siêng năng, biết t…´… toán, chú đã có một ngôi nhà x…… xắn, vườn cây đầy trái ch…´.. thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè, gia đ…ˋ., làng xóm t…. yêu , k…´.. phục.

TRẢ LỜI:

Chọn làm 1 trong 2 bài tập :

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x

     Bầu trời xám xịt như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa sổ trút lá theo trận lốc, trơ lại những cành xơ xác, khẳng khiu. Đột nhiên, trận mưa dông sầm sập đổ xuống, gõ lên mái tôn loảng xoảng. Nước mưa sủi bọt, cuốn qua mảnh sân xi măng thành dòng ngầu đục.

2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh

    Chú Vinh là thương binh. Nhờ siêng năng, biết tính toán, chú đã có một ngôi nhà xinh xắn, vườn cây đầy trái chín thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi người nên được bạn bè, gia đình, làng xóm tin yêu, kính phục.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me