Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) Điền vào chỗ trống :

(1) Đin vào ch trống :

a) ch hoặc tr

…….ăm sóc, một ……ăm, va…….ạm, …….ạm y tế

b) êt hoặc êch

ngày T…´.., dấu v…´..,  chênh l…ˌ.., d…ˌ.. vải

(2) Đặt câu :

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch

...................................................

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr

..................................................

c) Với từ chứa tiếng có vần êt

..................................................

d) Với từ chứa tiếng có vần êch

.................................................

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) ch hoặc tr

chăm sóc, một trăm, va chạm, trạm y tế

b) ết hoặc ếch

ngày Tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải

(2) Đặt câu :

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch

Chăm chú nghe giảng bài là đức tính tốt của học sinh.

b) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr

Trăng treo lơ lửng giữa trời mùa hè.

c) Với từ chứa tiếng có vần êt

Tết này Trinh được bố mẹ cho về thăm ông bà.

d) Với từ chứa tiếng có vần êch

Chiếc mũi hếch của Nam trông thật lạ làm sao !

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me