Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

1. - ( chúc, trúc) :         cây………, ………… mừng

    - ( chở, trở) :             ……… lại, che ………

2. - ( bệt, bệch) :          ngồi ………, trắng ……

    - ( chết, chếch) :       chênh ………, đồng hồ ……

TRẢ LỜI:

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

1. - (chúc, trúc) : cây trúc, chúc mừng

    - (chở, trở) : trở lại, che chở

2. - (bệt, bệch) : ngồi bệt, trắng bệch

    - (chết, chếch) : chênh chếch, đồng hồ chết

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me