Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

- (Trăng) Mồng một ...ưỡi trai,

   Mồng hai ….á ....úa.

- Đêm tháng ....ăm chưa ....ằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm :

- Kiến cánh vỡ bay ra

  Bao táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nay bông to

  Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

(2) Tìm trong Chuyện bn mùa (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống : 

         

TRẢ LỜI:

(1) a) Điền l hoặc n vào chỗ trống :

- (Trăng) Mồng một lưỡi trai

   Mồng hai lá lúa.

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Ghi du hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :

- Kiến cánh vỡ tổ bay ra

Bão táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.

(2) Tìm trong Chuyện bốn mùa (sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống :

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me