Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M : núi..................

M : (tàu) thuỷ,................

2.

a) Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, ................ng xóm :

-  Ba tiếng có thanh hỏi

M : nhảy, ..................

- Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy,.................

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống:

Ba tiếng có vần ui

Ba tiếng có vần uy

M: núi, túi, vui, chui, mùi, múi, .....

M: (tàu) thủy, lũy (tre) hủy (bỏ), huy (hiệu), khuy áo, suy nghĩ, ....

2.

a) Ghi tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch :

chăn, chiếu, chai, chạn, chén, chậu, chảo, chày, chổi, ....

a) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm :

- Ba tiếng có thanh hỏi.

M : nhảy, mải, kể, hỏi, thỉnh thoảng, hiểu, ....

- Ba tiếng có thanh ngã.

M : vẫy, gỡ, ngã, bác sĩ, ....

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me