Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) tốt    M : tốt - xấu

b) ngoan: .............................

c) nhanh: ............................. 

d) trắng: ............................. 

e) cao: .............................

f) khỏe: .............................

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :

M: - Chú mèo ấy rất ngoan

    - Chú chó này rất hư

3. Viết tên các con vật sau:

TRẢ LỜI:

1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau :

a) tốt

M : tốt - xấu

b)  ngoan: ngoan - hư

c)  nhanh: nhanh - chậm

d)  trắng: trắng - đen

e) cao: cao - thấp

g) khỏe: khỏe - yếu

2. Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó :

M :

- Chú chó ấy rất ngoan.

- Chú mèo này rất hư.

- Thỏ chạy rất nhanh.

- Rùa bò rất chậm

3. Viết tên các con vật sau:

1. gà                                     5. bồ câu             

2. vịt                                     6. dê                  

3. ngan (vịt xiêm)                  7. cừu

4. ngỗng                                8. thỏ

9. bò (bò và bê)                     10. trâu

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me