Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:

1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:

M : - Đàn gà rất đẹp ⟶ Đàn gà mới đẹp làm sao !

a) Chú Cường rất khoẻ.

b) Lớp mình hôm nay rất sạch.

c) Bạn Nam học rất giỏi.

2. Viết 3 - 4 câu nói về một con vật nuôi trong nhà.

3. Lập thời gian biểu buổi tối của em.

TRẢ LỜI:

1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:

a) Chú Cường rất khỏe. ⟶ Chú Cường khỏe quá.

b) Lớp mình hôm nay rất sạch. ⟶ Lớp mình hôm nay sạch quá đi!

c) Bạn Nam học rất giỏi. ⟶ Bạn Nam học giỏi quá ta !

2. Viết 3-4 câu nói về một con vật nuôi trong nhà:

Bài làm

Nhà em nuôi một con chó rất xinh. Tên của nó là Mi Lu. Mi Lu không to lắm, lông của nó trắng mượt, sờ rất êm tay. Mi Lu thường đi dạo với em vào buổi chiều. Mỗi khi em đi học về, Mi Lu thường vẫy đuôi mừng em.

3. Lập thời gian buổi tối của em

Buổi tối của em như sau:

18 giờ 30 phút

19 giờ

19 giờ 30 phút

21 giờ 30 phút

Ăn cơm tối

Xem hoạt hình

Học bài

Đi ngủ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me