Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 1

Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không: ..........

b) Chỉ nước tuôn thành dòng: ..........

c)  Trái nghĩa với đúng: ...............

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

....ắp xếp; ......ếp hàng, sáng ....ủa, xôn ....ao

b) ât hoặc âc

gi..... ngủ, th..... thà, chủ nh....., nh...... lên

TRẢ LỜI:

1. Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:

a) Chỉ sự di chuyển trên không : bay

b) Chỉ nước tuôn thành dòng : chảy

c) Trái nghĩa với đúng : sai

2. Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

sắp xếp, xếp hàng, sáng sủa, xôn xao

b) ât hoặc âc

giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me