Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập Trang 49 bài 39 benzen Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 39.1: Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì...

Bài 39.1 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

39.1.   Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì

A. benzen là chất lỏng

B. phân tử có cấu tạo vòng,

C. phân tử có 3 liên kết đôi.

D. phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

Trả lời                       

Đáp án D.


Bài 39.2 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

A. là đồng nhất và có màu của dung dịch brom.

B. tách thành hai lớp và đều có màu.

C. tách thành hai lớp, lớp ở trên không màu.

D. là đồng nhất và không có màu.

Trả lời            

Đáp án B. 


Bài 39.3 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

39.3.  Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d là

A. a<b<c<d;

B.b<a<d<c;

C. a<b

D. c = d < b < a.

Trả lời                              

Đáp án C. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác