Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải câu 1, câu 2, bài tập trang 86 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Câu 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

a)   Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC, NĂM 2010

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diên tích

Nghìn ha

3945,9

7489,4

%

-

100

Sản lượng

Triệu tấn

21,6

40,0

%

-

100

b)    Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c)    Nêu ý nghĩa việc sản xuất lương thực ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trả lời:

a) Hoàn thành bảng:

 

Đồng bằng sông Cửu Long

Cả nước

Diên tích

Nghìn ha

3945,9

7489,4

%

52.7

100

Sản lượng

Triệu tấn

21,6

40,0

%

54

100

b) Biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của vùng Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Ý nghĩa:

Việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa chiến lược quan trọng hàng đầu trong vấn đề đảm bảo an ninh lương thực ở nước ta.

Giữ vừnơ diện tích, sản lượng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long là cơ sở để đảm bảo vùng này tiếp tục là vùng xuất khẩu gạo hàng đầu ở nước ta.


Câu 2 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Trả lời

A

B

Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản vì:

Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc.

Có vùng biển rộng. Nguồn thức ăn cho cá, tôm , …phong phú

Vùng có dân cư đồng và nguồn lao động dồi dào

Khí hậu cận xích đạo, ấm áp, có thể nuôi trồng thủy sản quanh năm

Nguồn lao động đông và năng động, dân cư có truyền thống, nhiều kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy sản.

Nguồn lợi thủy sản và nguồn giống tự nhiên lớn

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác