Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập Trang 50 bài 40 dầu mỏ và khí tự nhiên Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 40.5: Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau...

Bài 40.5 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

40.5.   Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau :

a)  Tàu chở dầu gặp sự cố và dầu tràn ra biển.

b) Dầu mỏ ngấm vào cát ở ven biển.

Trả lời                        

a) Dùng phao để ngăn chặn dầu không cho loang rộng, sau đó dùng bơm hút nước và dầu nổi trên bề mặt vào thiết bị dùng để tách dầu ra khỏi nước.

b) Xúc cát ngấm dầu đem rửa bằng nước. Khi đó, dầu nhẹ hơn nên nổi lên mặt nước và tách được dầu ra.


Bài 40.6 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

40.6.   Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.

Trả lời                                 

Một số tác hại khi dầu tràn ra biển :

- Làm ô nhiễm nguồn nước biển.

- Làm chết cá và các sinh vật sống trong nước biển.

- Làm chết các loài chim kiếm ăn trên mặt biển.


Bài 40.7 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

40.7.  Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.

Giả thiết khi crăckinh chỉ xảy ra phản ứng C5H12 ------> C2H6 + C3H6

Tính hiệu suất phản ứng crăckinh.

Trả lời            

Theo bài khi crăckinh 1 mol pentan sẽ thu được hỗn hợp A có khối lượng 72 gam và \({{\bar M}_A} = 20.2 = 40(gam/mol)\)

Vậy số mol khí trong A là : \({{72} \over {{{\bar M}_A}}} = {{72} \over {40}} = 1,8\)

Theo phương trình hoá học cứ 1 mol C5H12 bị crăckinh sẽ tạo ra 2 mol khí.

Vậy số mol pentan bị crăckinh là : 1,8 - 1 = 0,8 (mol)

----> Hiệu suất của quá trinh crăckinh là : \({{0,8} \over 1} \times 100\%  = 80\% \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác