Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập trang 80 SBT Địa lý 9. Câu 2. a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

Câu 1 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Ghi dấu ( + ) vào □ ý trả lời đúng.

Các hoạt động của khu vực dịch vụ là

□ 1. thương mại.                  □ 4. bưu chính, viễn thông.

□ 2. du lịch.                          □ 5. cung cấp nước sạch.

□ 3. trồng rau sạch.             □ 6. vận tải.

Trả lời:

Ghi dấu + vào các ý: 1, 2, 4, 6.


Câu 2 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

a) Điền nội dung thích hợp vào những chỗ trống để hoàn thành các nhận xét dưới đây:

-  Vùng Đông Nam Bộ có diện tích 23 550 km , chiếm.............. % so vói cả nước.

-  Dân số của vùng là 10 939 200 người, chiếm................... % so với cả nước.

- Nhưng tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt............% năm 2002. Số lượng hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ....... % năm 2002.

b) Ghi chữ Đ (đúng) hay S (sai) vào □ kết luận sau:

□ Điều đó cho thấy khu vực dịch vụ ở Đông Nam Bộ là khu vực kinh tế đa dạng và năng động.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống:

- Diện tích chiếm 7% so với cả nước

- Dân số chiếm 12% so với cả nước

- Tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 33,1%/2002, số hành khách vận chuyển đạt tỉ lệ 30,3%/2002 so với cả nước.

b) Ghi Đ


Câu 3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào vốn kiến thức của bản thân và hình 33.1. Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 (cả nước = 100%) tr 122 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào □ ý trả lời đúng.

Vùng Đông Nam Bộ có sức hút mạnh sự đầu tư của nước ngoài vì

□ 1. đây là vùng kinh tế phát triển rất năng động.

□ 2. là vùng dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất - nhập khẩu.

□ 3. có nhiều lợi thế về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

□ 4. là vùng đông dân, nguồn lao động dồi dào, năng động.

□ 5. có cơ sở hạ tầng được xây dựng vào loại tốt nhất trong cả nước.

□ 6. là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong nước.

□ 7. là vùng có nhiều ưu đãi cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Trả lời:

Điền chữ Đ vào các ý số 1, 2, 5, 6, 7

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác