Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 69 đến trang 71 SBT Địa lý 9. Câu 2. Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúng

Câu 1 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào hình 29.1. Biểu đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr. 106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.

□ 1. Tây nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất trong cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.

□ 2. Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7%(năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).

□ 3. Tỉ trọng diện tích trồng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79%(năm 1995) lên 85%(năm 2002)

□ 4. Tây Nguyên là vùng có nhiều thuận lợi để trồng cà phê.

□ 5. Cà phê là một trong những cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào tất cả các ô


Câu 2 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúng

A

B

Cà phê được trồng nhiều và là cây trồng quan trọng nhất ở Tây Nguyên vì:

a) Tây Nguyên có đất đai và khí hậu thích hợp để cây cà phê phát triển mạnh.

b) Nhiều địa phương ở Tây Nguyên đã đẩy mạnh công tác thủy lợi, nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

c) Tây Nguyên chiếm 85,1% diện tích; 90,6% sản lượng cà phê trong nước.

d) Ở Tây Nguyên có nhiều nông trường trồng cà phê rộng lớn.

e) Các loại cây trồng khác ít được quan tâm phát triển.

g) Cà phê là mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng trên thị trường.

Trả lời:

Nối các ý ở cột A với các ý (a), (b), (c), (d) ở cột B


Câu 3 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

 Dựa vào bảng số liệu 29:

Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC (GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

Đơn vị (nghìn tỉ đồng)

Năm

1995

2000

2002

2005

2007

Tây Nguyên

1,2

1,9

2,3

3,5

4,9

Cả nước

103,4

198,3

261,1

416,6

568,1

Em hãy:

a)   Hoàn thành bảng sau:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 - 2007

Đơn vị:%

Năm

1995

2000

2002

2005

2007

Tây Nguyên

100

 

 

 

 

Cả nước

100

 

 

 

 

b)    Vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007.

c)    Qua biểu đồ, nêu nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, thời kì 1995 -2007

Trả lời:

Hoàn thành bảng:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC, THỜI KÌ 1995 - 2007

Đơn vị:%

Năm

1995

2000

2002

    2005

2007

Tây Nguyên

100

158

192

292

408

Cả nước

100

192

252

403

549

b) Biểu đồ tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1995 - 2007

c) Nhận xét:

+ Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP công nghiệp cả nước (năm 2002, Tây Nguyên chỉ chiếm chưa đầy 0,9% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước).

+ Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh (tốc độ tăng trưởng từ năm 1995 đến năm 2007 là 408%)


Câu 4 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên

Trả lời:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác