Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải từ câu 1 đến câu 3, bài tập từ trang 73 đến trang 74 SBT Địa lý 9. Câu 2. a) So sánh sự khác biệt về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê của vùng bằng cách hoàn thành các biểu đồ sau.

Câu 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào bảng 30.1. Tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001, trang 112 SGK, em hãy ghi dấu cộng (+) vào □ ý trả lời đúng.

a) Cây công nghiệp lâu năm được trồng ở cả hai vùng là

□ 1. hồ tiêu                             □ 3. điều, hồi, quế.

□ 2. cao su.                              □ 4. cà phê, chè.

b) Cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng được ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

□ 1. hồi.                                        □ 3. cao su, điều, hồ tiêu

□ 2. cà phê.                                   □ 4.chè, quế, sơn.

c) Những cây công nghiộp lâu năm trên chỉ trồng được ở Tây Nguyên vì

□ 1. Tây nguyên gồm nhiều cao nguyên rộng lớn có bề mặt tương đối bằng phẳng và được phủ bằng đất badan thích hợp cho cây công nghiệp lâu năm phát triển.

□ 2. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều miền địa hình (núi cao ở phía tây ; núi trung bình ở phía đông và địa hình bờ biển ở phía đông nam).

□ 3. Đó là những cây công nghiệp lâu năm ưa khí hậu nóng mà Trung du và miền núi Bắc Bộ lại có mùa đông lạnh.

Trả lời:

a) Chọn - 4

b) Chọn - 3

c) Chọn - 3


Câu 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

a) So sánh sự khác biệt về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê của vùng bằng cách hoàn thành các biểu đồ sau.

b) Nêu nhận xét về tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trả lời:

a) Biểu đồ 

b) Nhận xét:

-         Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm (năm 2001): Tây Nguyên lớn gấp hơn 9 lần Trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Tây Nguyên chiếm 42,9%, Trung du và miền núi Bắc Bộ ch! chiếm 4,7%

– Các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở Tây Nguyên có quy mô lớn hơn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


Câu 3 trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Điền nội dung còn thiếu vào các chỗ trống dưới đây để hoàn thành báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm của cây cà phê (hoặc cây chè).

Trả lời:

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất, phân bố và tiêu thụ sản phẩm cây chè

a) Đặc điểm sinh thái:  là loại cây xanh lưu niên mọc thành bụi hoặc các cây nhỏ, thông thường được xén tỉa để thấp hơn 2 mét khi được trồng để lấy lá.

b) Diện tích và sản lượng:

-         Diện tích:  khoảng 98,4 nghìn ha trên phạm vị cả nước

+ Tây Nguyên: 24,2 nghìn ha chiếm 24,6% diện tích chè cả nước

+ Trung du và miền núi BB: 67,6 nghìn ha chiếm 68,8% diện tích chè cả nước

-         Sản lượng:

+ Tây Nguyên: 20,5 nghìn tấn chiếm 27,1% sản lượng chè cả nước.

+ Trung du và miền núi BB: 47 nghìn tấn chiếm 62,1% sản lượng chè cả nước.

c) Công nghiệp chế biến và các thị trường tiêu thụ:

Sản lượng chè (khô) xuất khẩu các năm gần đây đạt trên 100 nghìn tấn (năm 2007: 115 nghìn tấn). Các thị trường nhập khẩu chè chủ yếu là EU, Tây Á, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác