Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Địa lí 9

Giải từ câu 1 đến câu 4, bài tập từ trang 82 đến trang 84 SBT Địa lý 9. Câu 2. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

Câu 1 trang 82 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào bảng 34.1. Tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001 (cả nước = 100%), tr. 124 SGK

Em hãy:

a)    Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

b) Qua biểu đồ, kết hợp với vốn hiểu biết, nêu nhận xét về sự phát triển của công nghiệp nói chung và các ngành công nghiệp trọng điểm nói riêng ở Đông Nam Bộ so với cả nước.

Trả lời:

a) Biểu đồ thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001.

b) Nhận xét:

+ Hiện nay, trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, vùng Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất (năm 2005 chiếm 55,5 %)

+ Hầu hết các ngành công nghiệp trọng điểm của vùng đều chiếm tỉ trọng cao so với cả nước. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về các sản phẩm: đầu thô, động cơ điêden, sơn hóa học, sản lượng điện, quần áo may sẵn, bia..


Câu 2 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

Trả lời:

A ( Ngành CN trọng điểm)

B ( Sản phẩm chính)

C( Nguồn nguyên, nhiên liệu)

Khai thác nhiên liệu

Dầu thô

Có sẵn trong vùng

Điện

Điện sản xuất

Có sẵn trong vùng

Cơ khí, điện tử

Động cơ điêzen

Nhập từ ngoài vùng

Hóa chất

Sơn hóa học

Có sẵn trong vùng

Vật liệu xây dựng

Xi măng

Có sẵn trong vùng

Dệt may

Quần áo

Có sẵn trong vùng

Chế biến lương thực thực phẩm

Bia

Có sẵn trong vùng

 


Câu 3 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho đúng

Trả lời:

A

(Ngành công nghiệp trọng điểm

B

(Yêu cầu về lao động và kĩ thuật)

Khai thác nhiên liệu Đỏi hỏi lao động kĩ thuật
Điện Đỏi hỏi lao động kĩ thuật
Cơ khí - điện tử Đỏi hỏi lao động kĩ thuật
Hóa chất Đỏi hỏi lao động kĩ thuật
Vật liệu xây dựng Đỏi hỏi nhiều lao động
Dệt may Đỏi hỏi nhiều lao động
Chế biến lương thực, thực phẩm  Đỏi hỏi nhiều lao động

 


Câu 4 trang 84 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Ghi chữ Đ vào n ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

1. Đông Nam Bộ là vùng phát triển rất năng động.

2. Là vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên (đặc biệt là dầu khí trên thềm lục địa).

3. Là vùng có khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP của vùng.

4. Đông Nam Bộ có thể coi là một "Vùng công nghiệp trọng điểm" có tác dụng thúc đẩy sự phát triển công nghiệp chung trong cả nước.

Trả lời:

Ghi chữ Đ vào tất cả các ô

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác