Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập trang 59, 60 bài 51 saccarozơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 51.1: Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ...

Bài 51.1 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Tiến hành thí nghiệm sau :

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

Trả lời                      

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.

            


Bài 51.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

51.2.  Rót khoảng 100 ml H20 vừa đun sôi vào cốc thủy tinh, sau đó cho đường ăn vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần dung dịch sang cốc khác đậy lại, để yên sau một ngày, quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.

Trả lời                          

Có đường kết tinh trong cốc do độ tan của saccarozơ trong nước lạnh nhỏ hơn trong nước nóng.


Bài 51.3 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

51.3.  Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra :

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

Trả lời                       

Đáp án A.


Bài 51.4 Trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

Trả lời              

TN1 : Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2 : Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2S04, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ   

                    Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác