Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LỆU

Giải bài tập Trang 43 bài 34 khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 34.1: Có các chất sau : CaC03, Na2C03, C2H6, Ç2H6O, CO, C2H4, C2H502N. Các hợp chất trên đều là...

Bài 34.1 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

34.1.  Có các chất sau : CaC03, Na2C03, C2H6, Ç2H6O, CO, C2H4, C2H502N. Các hợp chất trên đều là

A. hợp chất vô cơ.

B. hợp chất hữu cơ.

C. hợp chất chứa cacbon.

D. hợp chất chứa oxi

Trả lời                           

Đáp án C.


Bài 34.2 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

34.2.  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

A. Các hợp chất có trong tự nhiên là hợp chất hữu cơ.

B. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống là hợp chất hữu cơ.

C. Chỉ có những hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

D. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống

Trả lời                            

Đáp án D.  


Bài 34.3 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

34.3.  Gỗ, tre, giấy, dầu hoả, cồn, nến, đường ăn, gạo, ngô, sắn chứa chủ yếu là các chất hữu cơ.

a)  Các sản phẩm trên có cháy không ?

b)  Sản phẩm thu được khi đốt cháy chúng có điểm gì chung ?

Trả lời            

a) Các sản phẩm đó đều cháy được

b) Khi các sản phẩm đó cháy đều tạo ra khí C02.

              


Bài 34.4 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

34.4.  Có thể phân biệt muối ăn và đường bằng cách đốt chúng trong không khí không ? Giải thích.

Trả lời                  

Có thể phân biệt đường với muối ăn bằng cách đốt trong không khí. Khi đó muối ăn không cháy, đường sẽ bị phân huỷ và cháy.

         Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác