Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 4 bài 2 một số oxit quan trọng Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 2.1: Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro...

Bài 2.1 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

 Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N là

A. đồng và chì                  B. chì và kẽm

C. kẽm và đồng                D. đồng và bạc

Trả lời                      

Phương án C. Cặp kim loại kẽm và đồng (M là Zn, N là Cu)

Các phương trình hoá học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

\(CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)


Bài 2.2 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

Trả lời          

CaO là oxit bazơ tác dụng với oxit axit CO2 trong không khí, tạo ra CaC03 (đá vôi).

Phương trình hóa học 

\(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)     


Bài 2.3 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau :

Trả lời                

1. CaO tác dụng với CO2.

2. CaO tác dụng với H2O.

3. Ca(OH)2 tác dụng với CO2 hoặc Na2CO3.

4. Phân huỷ CaCO3 ở nhiệt độ cao.

5. CaO tác dụng với dung dịch HCl.

     


Bài 2.4 Trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên ?

Trả lời     

Cho mỗi chất tác dụng với H2O, sau đó thử dung dịch bằng quỳ tím.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác