Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Giải bài tập trang 22 bài 18 nhôm Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 18.1: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch...

Bài 18.1 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

A. NaOH loãng ; C. HNO3 đặc, nóng ;

B. H2S04 đặc,nguội ; D. H2SO4 loãng.

Trả lời                    

Đáp án B.  


Bài 18.2 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(N03)2 ;                  B. Ca(N03)2 ;                   C. KNO3 ;           D. Cu(N03)2

Trả lời                          

Đáp án D. 


Bài 18.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Một kim loại có đủ các tính chất sau :

a)  Nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

b)  Phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric.

c)   Tan trong dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro.

Kim loại đó là

A. sắt;                 B. đồng ;           C. kẽm ;         D. nhôm.

Trả lời                                 

Đáp án D.

Nhôm là kim loại có đủ các tính chất : nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt, phản ứng mạnh với dung dịch axit clohiđric và tan trong dung dịch kiềm giải phóni: khí hiđro.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác