Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

Chương 3: CÁC NGÀNH GIUN

Giải bài tập trang 61 bài 17 một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt SGK Sinh học 7. Câu 1: Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 64 SGK Sinh học 7

    Giải bài tập trang 64 bài 18 trai sông SGK Sinh học 7. Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?...

  • Giải bài 1, 2 trang 67 SGK Sinh học 7

    Giải bài tập trang 67 bài 19 một số thân mềm khác SGK Sinh học 7. Câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào?...

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Sinh học 7

    Giải bài tập trang 73 bài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm SGK Sinh học 7. Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?...