Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

Giải bài tập trang 64 bài 18 trai sông SGK Sinh học 7. Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 67 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 67 bài 19 một số thân mềm khác SGK Sinh học 7. Câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 73 bài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm SGK Sinh học 7. Câu 1: Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 76 bài 22 tôm sông SGK Sinh học 7. Câu 1: Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Sinh học 7

  Giải bài tập trang 81 bài 24 đa dạng và vai trò của lớp giáp xác SGK Sinh học 7. Câu 1: Sự phong phú, đa dạng của động vật giáp xác ở địa phương em?...