Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 4. NGÀNH THÂN MỀM

Giải bài tập trang 42 chương 4 ngành thân mềm Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Dinh dưỡng của trai sông thực hiện như thế nào ?...

Bài 1. Dinh dưỡng của trai sông thực hiện như thế nào ?

Lời giải:

Dinh dưỡng ở trai sông thực hiện nhờ .

- Ống hút nước đem thức ăn vào.

- Nhờ 2 đôi tấm miệng, thức ăn được cuốn vào miệng.

- Thức ăn được tiêu hoá trong ống tiêu hoá. Chất cặn bã thải ra theo ống thoát nước mà ra ngoài.

Động lực gây ra dòng nước ra, vào là nhờ sự rung động của lớp lông trên các tấm miệng.

Bài 2. Giữa trai sông và mực thì đại diện nào có kiểu dinh dưỡng chủ động ? Tại sao ?

Lời giải:

Căn cứ vào bài thực hành thì trai sông có kiểu dinh dưỡng thụ động, còn mực có kiểu dinh dưỡng chủ động vì :

- Chúng chủ động bơi để săn bắt mồi.

- Có các tua trang bị giác bám để bắt mồi đưa vào miệng.

- Cơ quan tiêu hoá hoàn chỉnh : có dạ dày và tuyến gan phát triển.

Bài 3. Hãy giải thích lí do trứng trai sông được giữ để phát triển trong cơ thể trai mẹ nhưng ấu trùng lại bám vào da cá để lang thang khắp nơi.

Lời giải:

Trứng được giữ lại trong cơ thể mẹ để được bảo vệ tốt, nhưng ấu trùng cần bám trên da cá để theo cá phát tán đi các vùng nước xa hơn, tìm những cơ hội tốt hơn cho sự phát triển của loài trai vốn có lối sống vùi lấp, không có khả năng phát tán nòi giống đi xa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác