Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 7

CHƯƠNG 6. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Giải bài tập trang 111 chương 6 ngành động vật có xương sống Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn ?...

Bài 1. Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn ?

Lời giải:

Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn vì:

- Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác, nên tỉ lệ sống sót 

Bài 2. Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác nhau

Đời sống

 

 

 

Bộ lông

 

 

 

Da

 

 

 

Miệng

 

 

 

Mắt

 

 

 

Tai

 

 

 

Chi trước

 

 

 

Chi sau

 

 

 

Đặc điểm sinh sản

 

 

Giống nhau

 

Lời giải:


Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác

Đời sống

Bay lượn

Đào hang ẩn nấp

nhau

Bộ lông

Lông vũ dày xốp

Lông mao

 

Da

Không có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

Có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

 

Miệng

Có mỏ sừng, không có răng

Không có mỏ sừng, có răng

 

Mắt

Mi mắt thứ ba phát triển

Mi mắt thứ ba khổng phát triển

 

Tai

Không có vành tai

Có vành tai

 

Chi trước

Phát triển biến đổi thành cánh

Ngắn

 

Chi sau

Có lớp vảy sừng bao bọc

Không có lớp vảy sừng bao bọc

 

Đặc điểm sinh

sản

Không có tuyến vú, đẻ trứng và ấp trứng

Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Giống

nhau

Đều là động vật hằng nhiệt ; cơ thể có lông che phủ ; các ngón chân của thỏ và chân sau của chim có móng vuốt ; thích nghi với đời sống ở cạn

 
Bài 3. Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học
 

Hệ tuần hoàn

 

Hệ tiêu hoá

 

Hệ hô hấp

 

Hệ bài tiết

 

Hộ sinh sản

 

Hệ thần kinh

 

Các tập tính

 

 
Lời giải:
 

Hệ tuần hoàn

Hai vòng, tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể không pha trộn

Hộ tiêu hoá

Miệng có răng phân hoá, ống tiêu hoá phân hoá hoàn chỉnh phù hợp với thức ăn thực vật, thịt và ăn tạp

Hộ hô hấp

Có khí quản, phế quản, phổi. Phổi có rất nhiều túi phổi, tăng gấp bội bề mặt trao đổi khí, có cơ hoành tham gia hô hấp

Hệ bài tiết

Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất, ống dẫn nước tiểu, bóng đái

Hệ sinh sản

Thụ tinh trong, thai sinh, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Hệ thần kinh

Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp

Các tập tính

Phong phú : kiếm ăn, tự vệ, giao hoan sinh dục, chăm sóc con non, dạy con


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác