Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 7: Television

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới

1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme.

(Nghe và chọn kênh đúng cho mỗi chương trình.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Tạm dịch:

Âm nhạc: Mùa hè xanh

Phim hoạt hình: Con Sóc đốm màu đỏ

Phim: Hươu cao cổ cô đơn

Nhà và vườn: Cách để làm một ngôi nhà cho chó

Thế giới chúng ta: Thành phố cổ Inca

2 Listen again and tick (√) statements 1-5 with T for true and F for false.

Nghe lại và đánh dấu chọn (√) câu 1-5 với câu đứng ghi T và câu sai ghi F.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Tạm dịch:

1.  Chương trình đầu tiên bắt đầu lúc 7:30. 

2.   Có hai chương trình bắt đầu cùng lúc. 

3.   Chương trình Con sóc đốm màu đỏ kéo dài 45 phút. 

4.   Chương trình phim Hươu cao cổ cô đơn kết thúc lúc 10 giờ 

5.   Thành phố cổ Inca Ấn Độ. 

Audio Script:

... And here are some interesting TV programmes for you. The musical Green, Green Summer on Channel 1 starts at eight o’clock. At the same time on Channel 2 is The Red spotted Squirrel. Home and Garden follows at eight twenty-five. Today you’ll learn how to make a house for your dog. Channel 3 offers you a touching film of friendship, The Lonely Giraffe. The film starts at eight thirty. After that, you can discover the famous old town of Inca in Peru. However, it comes on quite late, at ten o’clock. We hope that you can choose a programme for yourself. Enjoy and have a great time.

Dịch Script:

... Và đây là một số chương trình truyền hình thú vị dành cho bạn. Âm nhạc xanh, Mùa hè xanh trên Kênh 1 bắt đầu lúc tám giờ. Đồng thời trên Kênh 2 là Squirrel đốm đỏ. Nhà và Vườn sau đó lúc Tám giờ hai mươi lăm. Hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ngôi nhà cho chú chó của mình. Kênh 3 cung cấp cho bạn một bộ phim cảm động về tình bạn, The Lonely Giraffe. Bộ phim bắt đầu lúc tám giờ ba mươi. Sau đó, bạn có thể khám phá khu phố cổ nổi tiếng của Inca ở Peru. Tuy nhiên, nó đến khá muộn, lúc mười giờ. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể chọn một chương trình cho chính mình. Chúc bạn vui vẻ.

3. What are your TV-watching habits?

( Sở thích xem truyền hình của em là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers to write a short description of your TV-watching habits. 

(Chọn câu trả lời đúng dành cho em (em có thể chọn nhiều hơn một câu trả lời). Sử dụng câu trả lời của em dể viết một đoạn văn ngắn nói về thói quen xem ti vi của em.)

 

Suggested structure:

I do not watch much TV/I enjoy watching TV (use your answers to the first three questions above to support your statement)

I like... /I usually watch ... (your favourite programme)

I usually leave the TV on ... /turn off the TV ...

I think I have good/bad TV watching habits (your comment on your habits)

Tạm dịch:

Cấu trúc gợi ý:

- Tôi không xem TV nhiều lắm/ Tôi thích xem TV (sử dụng các câu trả lời của bạn cho 3 câu hỏi ở trên để hỗ trợ ý.)

- Tôi thích.../ Tôi thường xuyên xem... (tên chương trình yêu thích của bạn)

- Tôi thường để TV mở... / tắt TV ...

- Tôi nghĩ tôi có thói quen xem TV tốt/ xấu ( những lời bình luận của bạn về thói quen của bạn)

Loigiaihay.com

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác