Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 8: Sports and Games

Tìm hiểu ngữ pháp: The past simple (Thì quá khứ đơn) Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

The past simple (Thì quá khứ đơn)

a)   Dạng quá khứ đơn của động từ “to be99 được chia như sau:

* "to be” cổ nghĩa là: thì, là, ở

Thể

Chủ ngữ

To be

Ví du

Khẳng

định

I/He/She/It/ danh từ sô" ít

was

I was at school last week.

He was at school last weekế

You/We/They/ danh từ số nhiều

were

They were at school last week.

We were at school last week.

 

Phủ

định

I/He/She/It/ danh từ số ít

was not (wasn’t)

I wasn’t at school last week.

He wasn’t at school last week.

YouAVe/They/ danh từ số nhiều

were not (weren’t)

They weren’t at school last week.

We weren’t at school last week.

Thể

To be

Chủ ngữ

Vi du

Nghi

vấn

Was

I/he/ she/it/danh từ sô' ít..?

Was I at school last week?

Was he at school last week?

Were

you/we/they/danh từ sô" nhiều...?

Were they at school last week?

Were we at school last week?

 b) Dạng quá khứ đơn của động từ thường được chia như sau:

 

Thể

Chủ ngữ

Động từ (V)

Vi du

Khẳng

định

He/She/It/ danh từ số ít

V + ed/(P2)

She watched TV last night.

He went to the zoo yesterday.

I/Y ou/W e/They/ danh từ số nhiều

V + ed/(P2)

I watched TV last night.

They went to the zoo yesterday.

Phủ

định

He/She/It/ danh từ sô" ít

did not (didn’t) + V

(nguyên thể)

She didn’t watch TV last night.

He didn’t go to the zoo

yesterday.

I/YouAV e/They/ danh từ số nhiều

did not (didn’t) + V

(nguyên thể)

I didn’t watch TV last night.

They didn’t go to the zoo yesterday.

 

Thể

Chủ ngữ

Động từ (V)

Vi du

Nghi

vấn

Did + he/she/it/ danh từ sô' ít...

V (nguyên thể)...?

Did she watch TV last night?

Did he go to the zoo yesterday?

Did +

I/you/we/they/ danh từ số nhiều...

V(nguyên thể)...?

Did I watch TV last night?

Did they go to the zoo yesterday?

 

Lưu ý:

-       Past 2 (P2): Động từ quá khứ đơn nằm ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

-       ở thể phủ định và nghỉ vấn, chúng ta mượn trợ động từ did chia cho tất cả các chủ ngữ (số ít hay scí nhiều). Động từ còn lại trong câu phải ở dạng động từ nguyên thể.

-       Trong thì quá khứ đơn, chủ ngữ dù ở dạng số nhiều hay số ít thì động từ đều được chia như nhau, ở dạng khẳng định động từ được chia như sau:

o  Đối với những động từ có quy tắc sẽ thêm ed vào sau động từ đó. (Các em nên tham khảo quy tắc thèm ed vào sau động từ):

Ex: play (chơi)                             —> played (đã chơi)

watch (xem)                        —> watched (đã xem)

dance (nhảy, múa)          —► danced (đã nhảy, múa)

o   Đối với những động từ bất quy tắc thay đổi không theo quy tắc nào, thì ta dùng động từ ở cột thứ 2 (P2) trong bảng động từ bất quy tắc. Các em cần phải học thuộc hoặc tra bảng động từ bất quy tắc.

Ex:

Động từ nguyên thể

Quá khứ (P2)

Nghĩa

do

did

làm

go

went

đi

sing

sang

hát

have

had

cổ

take

took

đưa Ị lấy

come

came

đến

get

got

được, trở nên, lấy

give

gave

tặng, cho

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác