Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 4: My neighbourhood

Tổng hợp bài tập và lý thuyết của phần Skills 1 - trang 44 Unit 4 SGK tiếng anh 6 mới

1    Find these words in Khang's blog. What do they mean?

(Tìm những từ này trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?)

Tạm dịch:

suburbs: ngoại ô           

backyeard: sân sau

dislike: không thích

incredibly: đáng kinh ngạc    

beaches: những bãi biển

2    Read Khang's blog. Then answer the questions.

(Đọc blog của Khang. Sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

1.  —> It’s in the suburbs of Da Nang City.

2.   —> Because it has beautiful parks, sandy beaches, and fine weather.

3.   —> They are very friendly!

4.   —> Because there are many modern buildings and offices in the city.

Tạm dịch:

Blog của Khang

Chào mừng đến thế giới của tôi!

Trang chủ về tôi Hình ảnh Đường dẫn (đường liên kết)

Khu phố của tôi

Bây giờ tôi về nhà rồi. Hội An thật tuyệt! Khu phố của tôi rất khác. Nó nằm ở ngoại ô Đà Nẵng. Có nhiều điều về nó mà tôi rất thích.

Nó thật tuyệt để tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bởi vì nó có những công viên xinh đẹp, bãi biển đầy cát và thời tiết đẹp. Có hầu hết mọi thứ mà tôi cần ở đây: cửa hàng, nhà hàng, chợ. Mọi nhà đều có một sân sau và sân trước. Mọi người ở đây đều rất thân thiện. Họ thân thiện hơn những người khác ở nhiều nơi khác! Và thức ăn rất ngon.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi không thích về nó. Bây giờ, có nhiều tòa nhà và văn phòng hiện đại, vì thế đường phố rất đông đúc và nhộn nhịp suốt ngày.

Ai có thể viết về điều mà bạn thích và không thích về khu phố của bạn nào?

1.  Khu phố của Khang ở đâu?

Nó là một vùng ngoại ô của Thành phố Đà Nẵng.

2.   Tại sao khu phô' của Khang thật tuyệt cho hoạt động ngoài trời?

Bởi vì ở đó có công viên đẹp, bãi biển nhiều cát và thời tiết thật đẹp.

3.   Mọi người ở đó như thế nào?

Họ rất thân thiện!

4.   Tại sao đường phố lại nhộn nhịp và đông đúc?

Bởi vì ở đó có nhiều tòa nhà hiện đại và văn phòng trong thành phố. 

3   Read Khang's blog again and fill in the table with the information.

(Đọc blog của Khang và điền thông tin vào bảng sau.)

Hướng dẫn giải:

 

LIKE 

DISLIKE

-   It’s great for outdoor activities.

-   There are almost everything here: shops, restaurants and markets.

-    Every house has a backyard and front yard.

-   People here are friendly.

-  The food is very good.

-   There are many modern buildings and offices.

-  The streets are so busy and crowded during the day.

Tạm dịch:

Thích

Không thích

-   Thật tuyệt khi hoạt động ngoài trời.

-   Có hầu hết mọi thứ ở đây: nhà hàng, cửa hàng, chợ.

-    Mọi ngôi nhà đều có sân sau và sân trước.

-   Mọi người ở đây đều rất thân thiện.

-  Thức ăn ở đây rất ngon.

-   Có nhiều tòa nhà hiện đại ở đây.

-  Những con đường đông đúc và bận rộn cả ngày.


4. Look at the map of Khang's neighbourhood. In pairs, ask and answer questions about how to get to the places on the map.

(Nhìn vào bản đồ khu phố của Khang. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về cách để đến được các nơi trên bản đồ.)

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Xin lỗi. Bạn có thể chỉ đường đến bãi biển được không?

B: Vâng, đầu tiên đi thẳng. Sau đó rẽ phải. Sau đó lại đi thẳng. Nó ở phía trước bạn.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

5. Work in pairs. Ask and answer questions about the way to get to the places in your town/in your village/near your school.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về đường đến các nơi trong thị trấn của em/ trong làng em/ gần trường em.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác