Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 11: Our greener world

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết phần Skills 1 - trang 54 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Tạm dịch:

Câu lạc bộ 3R

Nếu em theo những mẹo bên dưới, em sẽ trở nên “xanh” hơn.

1. Nói với giáo viên ỗ trường về việc đặt thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

2. Sử dụng lại những cái túi nhựa của bạn.

3. Sử dụng bút chì và bút mực có thể bơm lại.

4. Sử dụng những cái chai có thể tái sử dụng thay vì dùng chai nhựa.

5. Mang quần áo của năm cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

6. Trao đổi quần áo của bạn với bạn bè hoặc anh chị em họ.

7. Tự trồng rau.

8. Tắt vòi nước khi bạn đánh răng hoặc rửa chén.

9. Đi bộ nhiều hơn

10. Tìm những cách sáng tạo để sử dụng lại đồ cũ trước khi ném chúng đi.

1 Find these words or phrases in the text and underline them.

(Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc và gạch dưới chúng.)

Tạm dịch:

5. từ thiện

1. thùng rác tái chế

6. trao đổi

10. sáng tạo

4. có thể sử dụng lại

2   Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

1 - E

2 - D

3 - A

4 - B

5 - C

Tạm dịch:

sáng tạo - độc đáo và thú vị

từ thiện - đưa mọi thứ cho những người có nhu cầu

trao đổi - tặng một cái gì đó cho một người và nhận một cái gì đó từ anh ta / cô ấy

có thể tái sử dụng - có thể được sử dụng lại

thùng tái chế - thùng chứa cho những thứ có thể tái chế

3        Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi sau)

Hướng dẫn giải:

1. Recycling bins.

2. Give the old clothes to charity instead of throwing them away. 

3. Reflllable pens and pencils.

4. Turn off the tap when brush the teeth and wash the dishes.

5. Reusable water bottles.

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ gắng đặt cái gì ở mỗi lớp học?
Thùng rác tái chế.

2. Bạn có thể làm gì với quần áo cũ?
Mang quần áo cũ cho từ thiện thay vì bỏ đi.

3. Bạn nên sử dụng loại bút chì và bút mực nào?
Bút chì và bút mực có thể bơm mực để sử dụng lại.

4. Bạn làm thế nào để tiết kiệm nước?
tắt vòi nước khi đánh răng và rửa chén.

5. Nếu bạn mang chai nước đi dã ngoại, bạn nên mang loại chai nào?

Chai nước tái sử dụng.

4 Work in groups. (Làm việc theo nhóm.)

Do you think you can follow the tips for 'going green ? Discuss with your group and put the tips in order from the easiest to the most difficult.

(Em có nghĩ rằng em có thể làm theo những mẹo để “sống xanh” không? Thảo luận với nhóm cửa em và sắp xếp các mẹo theo thứ tự từ dễ nhất đến khó nhất.)

5 The last tip tells you to find creative ways to reuse items before throwing them away. Can you think of any creative ways to reuse:

(Mẹo cuối cùng chỉ cho em những cách sáng tạo để tái sử dụng những đồ vật trước khi ném chúng đi. Em có nghĩ đến cách sáng tạo nào khác để tái sử dụng đồ vật không?)


1. phong bì cũ?

2. chai nước dùng rồi?

3. sách đã dùng rồi?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác