Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 10: Our houses in the future

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Project - trang 47 Unit 10 SGK tiếng anh 6 mới

Think about an appliance you would like to have in the future. Make a poster for your future appliance. Write details about the appliance on the poster. Share your poster with the class.

 

Hướng dẫn giải:

-   Hi-tech fridge: keep food cool and cook your meal 

-    Robot: clean house, take care children, feed dogs and cats 

Tạm dịch:

Thiết bị trong tương lai của tôi

Nghĩ về một thiết bị mà em muôn có trong tương lai. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích. Chia sẻ áp phích của em với lớp.

-   Hi-tech fridge: giữ lạnh thức ăn và nấu ăn cho bạn

-    Robot: lau nhà, chăm sóc trẻ em, cho chó và mèo ăn

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác