Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Giải bài tập trang 141 bài 43 khái niệm sơ lược về phân loại thực vật SGK Sinh 6. Câu 1: Thế nào là phân loại thực vật?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 143 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 143 bài 44 sự phát triển của giới thực vật SGK Sinh 6. Câu 1: Thực vật ở nước (Tảo) xuất hiện trong điều kiện nào ? Vì sao chúng có thể sống được trong môi trường đó?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 145 bài 45 nguồn gốc cây trồng SGK Sinh 6. Câu 1: Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 148 bài 46 thực vật góp phần điều hòa khí hậu SGK Sinh 6. Câu 1: Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí oxi và cacbonic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 151 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 151 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước SGK Sinh 6. Câu 1: Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê ?...