Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG IV. LÁ

Giải bài tập trang 85 bài 25 biến dạng của lá SGK Sinh 6. Câu 1: Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Sinh 6

    Giải bài tập trang 88 bài 26 sinh sản sinh dưỡng do người SGK Sinh 6. Câu 1: Hãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết...

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 91 SGK Sinh 6

    Giải bài tập trang 91 bài 27 sinh sản sinh dưỡng do người SGK Sinh 6. Câu 1: Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?...