Trang chủ
Bình chọn:
2.3 trên 3 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

MỞ ĐẦU SINH HỌC

Giải bài tập trang 6 bài 1 Đặc điểm của cơ thể sống SGK Sinh 6. Câu 1: Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau? ...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh 6

    Giải bài tập trang 9 bài 2 nhiệm vụ của sinh học SGK Sinh 6. Câu 1: Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người...

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Sinh 6

    Giải bài tập trang 12 bài 3 đặc điểm chung của thực vật SGK Sinh 6. Câu 1: Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?...

  • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Sinh 6

    Giải bài tập trang 15 bài 4 có phải tất cả thực vật đều có hoa SGK Sinh 6. Câu 1: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?...