Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Sinh 6

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Giải bài tập trang 127 bài 38 rêu - cây rêu SGK Sinh 6. Câu 1: Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?...

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 131 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 131 bài 39 quyết - cây dương xỉ SGK Sinh 6. Câu 1: So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?...

 • Giải bài 1, 2 trang 134 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 134 bài 40 hạt trần - cây thông SGK Sinh 6. Câu 1: Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 136 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 136 bài 41 hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín SGK Sinh 6. Câu 1: Đặc điểm chung của thực vật hạt kín...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Sinh 6

  Giải bài tập trang 139 bài 42 lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm SGK Sinh 6. Câu 1: Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?...