Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 4: How old are you? - Bạn bao nhiêu tuổi

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 4 SGK tiếng anh 3 mới

UNIT 4. HOW OLD ARE YOU?

- one: số một (1)

- two: số hai (2)

- three: số ba ( 3)

- four: số bốn (4)

- five: số năm (5)

- six: số sáu (6)

- seven: số bảy (7)

- eight: số tám (8)

- nine: số chín (9)

- ten: số mười (10)

- how old: bao nhiêu tuổi

- jump: nhảy

- Mr: Thầy, Anh (ấy), Cậu (ấy), Ông (ấy)

- too: cũng

- who: ai

- year: năm, tuổi

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me