Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 33 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 3 - Thí điểm

Unit 14: Are there any posters in the room - Có nhiều áp phích trong phòng không

Tổng hợp Từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 14 SGK tiếng anh 3 mới

UNIT 14. ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM?

- count: đếm

- cup: cái cốc

- cupboard: tủ trà

- door: cửa ra vào

- fan : cái quạt

- how many: có bao  nhiêu

- map: bản đồ

- mirror: gương soi

- sofa: cái ghế tràng kỷ

- wardrobe: tủ quần áo

- window: cửa sổ

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me