Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật:

1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật :

………………………………

2 Điền nội dung vào mẫu sau để hoàn chỉnh bản báo cáo gửi cô (thầy) tổng phụ trách :

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

                                                            ..., ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA "XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH

CỦA CHI ĐỘI………….

Kính gửi: Cô (thầy) tổng phụ trách

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội

…………………. trong tháng……….vừa qua như sau :

1. Về học tập :

M : Các bạn đi học đầy đủ và đúng giờ.

…………………………

2. Về lao động :

…………………………

3. Về công tác khác :

…………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật :

                         Nhà ảo thuật

                         Đối đáp với vua

                         Em vẽ Bác Hồ

                         Mặt trời mọc ở đằng... tây !

                         Chương trình xiếc đặc sắc

                         Tiếng đàn

2. Điền nội dung vào mẫu sau để hoàn chỉnh bản báo cáo gửi cô (thầy) tổng phụ trách :

 

   Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ

THÁNG THI ĐUA “XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH

CỦA CHI ĐỘI 3B

Kính gửi : Cô (thầy) tổng phụ trách

Chúng em xin báo cáo kết quả hoạt động của chi đội 3B trong tháng 02 vùa qua như sau :

1.Về học tập :

Toàn chi đội có 60 đội viên, trong đó 20 đội viên có kết quả học tập đạt loại giỏi, 32 đội viên đạt loại khá và 8 đội viên đạt loại trung bình. Cả chi đội đã tích cực tham gia phong trào “Vở sạch chữ đẹp’’ do trường phát động. Trong đó phân đội 3B1 đoạt giải ‘‘Hăng hái tích cực" nhất. Bạn Xuân Mai thuộc phân đội 3B3 đoạt giải Vở sạch chữ đẹp nhất.

2. Về lao động :

Hưởng ứng phong trào “Trồng cây theo lời Bác”, chi đội đã nhận trồng và chăm sóc 03 cây tràm trước sân trường, đến nay cây đã xanh tốt.

3. Về công tác khác :

Sáng kiến “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường" của chi đội đã được thầy cô khen ngợi và đang được các chi đội khác học tập.

 

                                                                                                      Chi đội trưởng

                                                                                                       Trần Hoàng Minh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me