Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh : Chim gõ kiến…………………… ……………………..vòng quanh Sóng rồi, ……………………..

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh :

   Chim gõ kiến……………………

    ……………………..vòng quanh

 Sáng rồi, ……………………..

           Nào, đi……….……………….           

   ………………………..nhạc sáo

   ……………………… nhạc đàn

   …………rủ nhau………………

  Khoác………………………….

2. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau :

Tôi đi qua đình. Trời…. (giét, rét, dét ) đậm, rét… (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu……. (ngất, ngấc) ngưởng trụi …..(lá, nà)……… (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !" Nhà …..(lào, nào) khá giả….. (lại, nại) gói bánh……(chưng, trưng). Nhà tôi thì không……..(biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày…… (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt ……..(tay, tai) : mười một hôm nữa.

TRẢ LỜI:

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh :

         Chim gõ kiến nổi mõ           

     Gà rừng gọi vòng quanh

     Sáng rồi, đừng ngủ nữa

     Nào, đi hội rừng xanh !

   Tre trúc thổi nhạc sáo

    Khe suối gảy nhạc đàn

Cây rủ nhau thay áo

         Khoác bao màu tươi non.

 2. Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn sau :

Tôi đi qua đình. Trời rét (giét, rét, dét) đậm, rét buốt (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu ngất (ngất, ngấc) ngưởng trụi (lá, ná) trước (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu !” Nhà nào (lào, nào) khá giả lại (lại. nại) gói bánh chưng (chưng, trưng). Nhà tôi thì không biết (biết, biếc) Tết hạ cây nèu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt tay (tay, tai): mười một hôm nữa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác