Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi.

                         Cua càng thổi xôi

Cua Càng đi hội                           Hai tay dụi mắt            

Cõng nồi trên lưng                       Tép chép miệng : Xong !

Vừa đi vừa thổi                            Chú Tôm về chậm

Mùi xôi thơm lừng.                       Dắt tay bà Còng.

 

Cái Tép đỏ mắt                            Hong xôi vừa chín

Cậu Ốc vặn mình                         Nhà đổ mái bằng

Chú Tôm lật đật                           Trà pha thơm ngát

Bà Sam cồng kềnh.                      Mời ông Dã Tràng.

 

Tép chuyên nhóm lửa                   Dã Tràng móm mém

Bà Sam dựng nhà                        (Rụng hai chiếc răng)

Tôm đi chợ cá                              Khen xôi nấu dẻo

Cậu Ốc pha trà.                           Có công Cua Càng.

a) Trong bài thơ, mỗi con vật được nhân hoá nhờ những từ ngữ nào ?

Những con vật được nhân hoá

Từ ngữ nhân hoá con vật

Các con vật được gọi bằng những từ ngữ nào ?

Các con vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

M : Tôm

chú

 lật đật, đi chợ, về chậm, dắt tay

.............

............... ...............

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

………………………………

TRẢ LỜI:

a) Trong bài thơ, mỗi con vật được nhân hóa nhờ những từ ngữ nào? 

Những con vật được nhân hóa

Từ ngữ nhân hóa con vật

Các con vật được gọi bằng

Các con vật được tả bằng

 Cua càng

 

 đi hội, cõng nồi, thổi xôi

 Tép

 Cái

 đỏ mắt, nhóm lửa, dụi mắt, chép miệng

 Ốc

 Cậu

 vặn mình, pha trà

 Sam

 Bà

 dựng nhà

 Công 

 Bà

 

 Tôm

 Chú

 đi chợ, lật đật, về chậm, dắt tay bà còng

 Dã tràng

 Ông

 móm mém, rụng răng khen xôi dẻo

b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Học sinh chọn một hình ảnh so sánh mà mình thích nhất rồi nói rõ lí do vì sao em thích hình ảnh đó.

Ví dụ : Vì hình ảnh đó đẹp, vui nhộn, ngộ nghĩnh buồn cười,...

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác