Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội: Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng Tử Hội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa Hương Ngày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội :

2. Giải ô chữ

a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

- Dòng 1 : Cùng nhau ăn các thức ăn bày sẵn trong đêm hội Trung thu.

- Dòng 2 : Người chuyên sáng tác âm nhạc.

- Dòng 3 : Pháo khi bắn lên nổ trên không trung, tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ, thường có trong đêm hội.

- Dòng 4 : Thiên thể được gọi là chị Hằng trong đêm Trung thu.

- Dòng 5 : Đi thăm cảnh đẹp, bào tàng, di tích lịch sử,... (có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T).

- Dòng 6 : Cùng nghĩa với đánh đàn (có 7 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C).

- Dòng 7 : Từ tiếp theo của câu sau : Nhờ thông minh, chăm chỉ, Trần Quốc Khái đỗ......

- Dòng 8 : Hai chữ cuối của dòng thơ Các anh về xôn xao làng...

b) Viết từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm:………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội :

Hội vật                                                       Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Hội đua voi ở Tây Nguyên                            Đi hội chùa Hương

Ngày hội ở rừng xanh                                  Rước đèn ông sao

2. Giải ô chữ

a) Điển từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

- Dòng 1 : Cùng nhau ăn các thức ăn bày sẵn trong đêm hội Trung thu.

- Dòng 2 : Người chuyên sáng tác âm nhạc.

- Dòng 3 : Pháo khi bắn lên nổ trên không trung, tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rờ, thường có trong đêm hội.

- Dòng 4 : Thiên thể được gọi là chị Hằng trong đêm Trung thu.

- Dòng 5 : Đi thăm cảnh đẹp, bảo tàng, di tích lịch sử……(có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T).

- Dòng 6 : Cùng nghĩa với đánh đàn (có 7 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C)

- Dòng 7 : Từ tiếp theo của câu sau : Nhờ thông minh, chăm chỉ, Trần Quốc Khái đỗ….

- Dòng 8 : Hai chữ cuối của dòng thơ Các anh về xôn xao làng ...

b) Viết từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm : PHÁT MINH

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác